Jakobstads museum

Jakobstads museum är ett historiskt stadsmuseum, som grundades år 1904, med tyngdpunkten på sjöfart och skeppbygge. Museet har flera verksamhetspunkter, men själva stadsmuseet finns i Malmska gården vid Storgatan.

I Tobaksmagasinet vid Jakobsgatan 9 har museet en utställningshall för konst och kulturhistoria. Museet har en omfattande föremåls- och konstsamling, textilier och ett eget bibliotek. Museets fotografiska samlingar hör till landets största. I arkivet finns både personhistoriska samlingar, föreningars och företags arkiv.

Utställningar

Biljetter & guidningar

För Jakobstads skol- och dagisgrupper är museibesöket gratis. Vi ordnar guidningar för alla åldrar på svenska, finska och engelska. 

Ta kontakt så planerar vi tillsammans ett besök som passar Din grupp.