Samlingar

Jakobstads museums samlingar består av föremål, konst och textil.
Till museets uppgifter hör att bevara, forska, förvara och att ställa ut.

Samlingarna har till stor del utökats genom donationer. Även i fortsättningen tar museet gärna emot donationer.

Museet förvaltar även Tobaksmuseet och Veteransamlingen.

Jakobstads museum förvaltar en omfattande konstsamling med över 2000 katalogiserade nummer. Konsten blev en viktig del av museet då intendent Viktor Sund, som hade ett stort konstintresse, började samla konst redan på 1920-talet.

Jakobstads museum äger en betydande mängd föremål.
Antalet katalogiserade föremål vid Jakobstads museum är över 30 000. Dessa föremål är främst kulturhistoriska föremål och sådana föremål som berättar om Jakobstadsnejdens historia. Föremålen är delvis donerade till museet, delvis inköpta föremål. Museet tar kontinuerligt emot donationer från privat personer, företag och föreningar.

Museets textilsamling består av drygt 10 000 katalogiserade föremål. Samlingen omfattar såväl högrestånds- som allmogetextil.

Veteransamlingen

Veteransamlingen påbörjades som ett projekt inom museet år 2005. Tanken var att samla veteranernas värdefulla personliga minnen från Finlands kring, främst vinter- och fortsättningskriget. Projektet fick ny fart i början av 2010-talet, i och med en insamlingskampanj i pressen och i september 2014 öppnade utställning Veteranminnen i den så kallade Lilla Byggnaden vid Malmska gården. Insamlingskampanjen, inklusive den mediala rapporteringen, medförde att värdefullt material donerats till museet också efter avslutad officiell kampanjtid.

Föremål som visas i utställningen är klädesplagg, bruksföremål vid fronttjänstgörning, personliga stridsföremål och vapen, hantverk, personliga brev, foton, utmärkelser och minnesmedaljer. Dessutom består samlingen av ett forskarrum där litteratur, kartor och annan skriftlig dokumentation från krigen finns samlade. 

Vi använder cookies för att göra din upplevelse på sidan så trevlig som möjligt.

Om du vill läsa vår integritetspolicy och vilka cookies vi använder så hittar du den nedan.