Kontakt

Kansli

malmska gården

Tobaksmagasinet

Avvikande öppettider

Malmska gården är stängd 1.1., 6.1., april och maj, 24.-27.6., 5.-7.11.,  6.12.,  24.-26.12.  och 31.12.2022.

Utställningshallen i Tobaksmagasinet är stängd 1.1., 6.1., 15.-18.4., 1.5.,  24.-27.6.,  5.-7.11., 6.12.,  24.-26.12.  och 31.12.2022.
Vid utställningsbyte kan öppettiderna variera.

Personal

Karola Töyrä

Museisekreterare

Carola Sundqvist

Museichef

Johanna Enroth

Fotoamanuens

Jeanette Edfelt

Museiamanuens

Sara Johansson

Projektkoordinator

Ann-Marie Knif-Sandelin

Textilkonservator

Jarmo Jutila

Museimästare

Jan Ehnvall

Arkivföreståndare

Sköter stadens och museets arkiv

Siv Ågren

Städare / Utställningsvakt

Tobaksmagasinet ti-fre kl.12-16