Kontakt

Kansli

malmska gården

Tobaksmagasinet

Avvikande öppettider

Malmska gården är stängd under all helgona 6 – 7.11.2021 och under jul- och nyår: 24. – 26.12.2021 & 31.12.2021-1.1.2022.  

 

Utställningshallen i Tobaksmagasinet är stängd under all helgona 6.-7.11.2021 och under jul och nyår 24.-26.12.2021 & 31.12.2021-1.1.2022.

Dessutom är utställningshallen stängd 30.8. – 1.9. och 1.-3.11. samt 29.11. – 2.12.2021 pga utställningsbyte. 

Personal

Karola Töyrä

Museisekreterare

Carola Sundqvist

Museichef

Johanna Enroth

Fotoamanuens

Jeanette Edfelt

Museiamanuens

Sara Johansson

Projektkoordinator

Ann-Marie Knif-Sandelin

Textilkonservator

Jarmo Jutila

Museimästare

Jan Ehnvall

Arkivföreståndare

Sköter stadens och museets arkiv

Siv Ågren

Städare / Utställningsvakt

Tobaksmagasinet ti-fre kl.12-16