Asiakirja-arkisto

Museon perustamisesta, vuodesta 1904 saakka, on sen kokoelmiin liitetty erilaisia asia-kirjoja ja arkistoaineistoa.
Museolla ei ollut varsinaisia arkistotiloja ennen kuin kanslia sai oman talon 1980-luvun alussa. Yksi kulmakamari varattiin tuolloin arkiston käyttöön ”Pikkurakennuksesta”. Siihen mahtui pari piirustuskaappia ja muutama metri hyllyjä. Tunnetuimpia ja kysytyimpiä arkistoja säilytettiin hyllyissä, ja muut jäivät pakkauslaatikkoihin.
Museon kanslia jäi sekin pieneksi toiminnan kasvaessa, ja vuonna 2002 henkilöstö siirtyi naapuritaloon Isokatu 4:ään. Sieltä arkisto saikin hyvät tilat ja se voitiin jakaa eri osastoihin.

Asiakirja-arkiston käytössä on nykyisin kolmatta rullahyllyin varustettua huonetta, yksi yhdistys- ja yritysarkistolle ja yksi yksityishenkilöiden ja perhearkistolle. Noin 100 hyllymetriä asiakirjoja on toistaiseksi sijoitettu näille hyllyille ja määrä kasvaa koko ajan sitä mukaa kuin arkistointityö edistyy. Eniten käytetyistä arkistoista mainittakoon Malmin ja Strengbergin kauppahuoneiden arkistot, Pietarsaaren merimieshuoneen arkisto, kirjailija Anna Bondestamin arkisto ja pitäjänkirjurisuku Brunbergin virka-arkisto. Monet kaupungissa toimivat yhdistykset haluavat nykyisin siirtää vanhat asiakirjansa museon arkistoon, sillä siellä ne ovat hyvässä tallessa ja tutkijoiden saatavilla.

Kartta-arkistoon kuuluu lähinnä paikalliskarttoja Pietarsaaresta ja naapurikunnista.

Museo hoitaa nykyisin myös kaupungin vanhaa karttakokoelmaa, jossa on alkuperäiskarttoja vuodelta 1754 ja siitä eteenpäin meidän päiviimme asti. Monia vanhoja karttoja Pietarsaaresta on muiden paikkakuntien arkistoissa, esim. Tukholmassa. Ne on kopioitu sopivalla tavalla, jotta olisivat saatavilla. Valtaosa kartoista on piirretty erityisistä syistä, esim. kaavoitus-, tie- ja vesirakennus- ym. tarkoituksia varten. Karttoihin kuuluvat alaryhmänä merikortit. Kokoelmissa on nyt n. 300 merikorttia. Kolmasosa niistä kattaa Suomen rannikot, ja ne on painettu sekä 1800-luvulla että 1900-luvulla sen puoliväliin asti. Loput ovat maailmanmeriltä ja purjelaivojen ajalta 1800-luvulta.

Piirustusarkisto on samoissa tiloissa karttojen kanssa, ja piirustuksia säilytetään samalla tavoin, vetolaatikoissa. Myös ne voidaan jakaa kahteen ryhmään: laivapiirustuksiin ja rakennuspiirustuksiin. Museolla on noin 100 alkuperäistä laivapiirustusta 1800-luvulta. Sellaiset piirustukset ovat harvinaisia, eikä kokoelma karttune paljoakaan vastaisuudessa. 1900-luvulta peräisin oleva laivapiirustuskokoelma sen sijaan laajennee. Talon, tonttisuunnitelman, tekniset yksityiskohdat, koneet ja erilaiset erityispiirustukset sisältävä ra-kennuspiirustuskokoelma on hankalasti hahmotettavissa. Tuo kokoelma kasvaa jatkuvas-ti; kokoelmissa on kaupungin julkisten rakennusten, kuten raatihuoneen ja koulujen piirustuksia sekä monien yksityisrakennusten piirustuksia.

Arkisto huolehtii myös joistakin Pietarsaaren kaupungin kartoista ja piirustuksista, lähinnä vanhoista.

Arkistoon pääsee museon kanslian kautta ja siellä voi käydä kanslian aukioloaikoina.

Jan Ehnvall

Arkistovastaava

Hoitaa kaupungin sekä museon arkistot

Löydä perille

Tällä sivustolla käytämme evästeitä

Jos haluat lukea tietosuojakäytäntömme ja miten käytämme evästeitä ole hyvä ja napsauta alla olevaa linkkiä.