Villaliv

03/05/2023

-

05/11/2023

Kulturhistorisk utställning i museets nya utställningshall TEMPUS , Otto Malmsgatan 3, Jakobstad

I Jakobstad blev det populärt med sommarvillor i mitten av 1800-talet. Gamla fiske- och jaktstugor i skärgården togs i bruk som sommarvillor och nya villor byggdes. Till de äldsta sommarvillorna som fortfarande finns kvar idag hör Runebergs stuga vid Östanfjärden. Den uppfördes år 1811 som jakt- och fiskestuga av sjökapten Lorenz Ulrik Runeberg och hans svåger Mathias Malm.

De äldsta sommarvillorna skiljde sig inte mycket från de vanliga stadsgårdarna förutom att de hade luckor till fönstren och en eller flera ljusa verandor. Arkitekturen följde rådande stilriktningar. De äldsta sommarvillorna hade delvis som förebild engelska lantgårdar och i slutet av 1800-talet kan man se en påverkan av schweiziska alphus med riklig utsmyckning. Man tog även modell från andra sommarvillaområden i Finland, som till exempel Runsala utanför Åbo.

Producerad av Vasa stads museer och Jakobstads museum

Se museets öppettider här.
Inträde.

Här hittar du de olika verksamhetsställenas öppettider

Vi använder cookies för att göra din upplevelse på sidan så trevlig som möjligt.

Om du vill läsa vår integritetspolicy och vilka cookies vi använder så hittar du den nedan.